Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
Các điều khoản sử dụng | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

Các điều khoản sử dụng

Theo dõi sử dụng

Chúng tôi thu thập số liệu thống kê về những người truy cập trang web của chúng tôi. Những số liệu này là vô danh và không xác định người truy cập cụ thể. Điều này tạo điều kiện cho chúng tôi tìm hiểu được trang web của mình được sử dụng như thế nào. Tập tin thông tin về người dùng hiện đang được nhiều trang web sử dụng như một tiêu chuẩn. Nếu bạn không muốn cho phép vệc sử dụng tập tin thông tin về người dùng, bạn có thể điều chỉnh chức năng tìm kiếm (browser) để tắt tập tin này đi hoặc để báo cho bạn khi nào tập tin này đang được sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa tập tin này, bạn có thể không có khả năng truy cập một số khu vực hoặc tận dụng một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi.

Đăng tải lời bình luận/nhận xét trên trang mạng và nội dung do người dùng tạo ra

Xin hãy ghi nhớ rằng khi bạn đăng tải thông tin cá nhân trong một lời nhận xét (comment) trên trang web thì bạn đang làm cho thông tin đó trở nên công khai trên mạng.

Bạn cần cam đoan rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm ý kiến của bạn) là trung thực và chính xác và rằng bạn sẽ không nói bất cứ điều gì phỉ báng hoặc gây mất danh dự cho người nào khác. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất cứ nội dung nào mà bạn đăng tải vì bất cứ lý do nào và tại bất cứ thời điểm nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của những nội dung do những người khác đăng tải, bao gồm nội dung mà twitter tạo ra hoặc những thông tin mới nhất được đăng tải lên mạng xã hội trên trang này. Bạn sẽ phải hoàn toàn tự mình chịu rủi ro khi xem những nội dung này.

Kết nối với các trang web khác

Trang web của chúng tôi bao gồm sự giới thiệu tới những người và tổ chức khác và các liên kết (đường link) đến các trang web khác. Các trang web khác cũng có thể có các đường link đến trang web của chúng tôi. Do vậy, khi bạn kết nối với những người và tổ chức đó, bản thân bạn phải gánh chịu mọi sự rủi ro. Khi mà chúng tôi cung cấp một đường link đến một trang web khác có nghĩa là chúng tôi mời bạn khám phá trang web đó cho chính bạn. Đây không phải là một sự chứng thực hay bảo đảm cho các cá nhân, quan điểm, doanh nghiệp, sản phẩm hay dịch vụ quảng cáo trên trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn rà soát chính sách bảo mật của mỗi trang web, đặc biệt là nếu bạn có ý định tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào thông qua trang web đó.

Sử dụng hình ảnh, video và văn bản từ trang web của chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng các tài liệu (hình ảnh, video và văn bản) trên trang web này để giáo dục chính mình và những người khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng tài liệu vì các mục đích thương mại thì bạn cần sự cho phép đặc biệt trước khi sử dụng. Xin hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên kết tới trang web của chúng tôi

Chúng tôi khuyến khích bạn tạo một đường link tới trang web của chúng tôi từ trang web riêng của bạn hoặc các trang mạng xã hội khác để giáo dục bản thân và những người khác. Tuy nhiên, nếu bạn liên kết tới trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn cần phải chấp nhận những quy định sau đây:

1. Bạn không được phép liên kết tới chúng tôi khi trang web của bạn là trang web kinh doanh (hoặc các trang web thương mại khác) mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Xin hãy liên hệ với chúng tôi để có sự cho phép đặc biệt.
2. Bạn sẽ chỉ sử dụng đường link nhằm bảo vệ và nâng cao uy tín của chúng tôi.
3. Sử dụng đường link này trên trang web của bạn không có nghĩa là chúng tôi hỗ trợ hay chứng thực những gì bạn làm.
4. Bạn sử dụng đường link này và chấp nhận mọi rủi ro do đường link mang lại.
5. Việc chúng tôi có thể yêu cầu bạn dừng việc sử dụng đường link lại vào bất cứ lúc nào là hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi.
6. Tất cả các luật thích hợp (bao gồm cả luật của đất nước này mà trang web của bạn bắt nguồn từ đó) cũng được áp dụng.

Chúng tôi có thể thay đổi các quy định này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Mọi thay đổi sẽ được phản ánh trên trang này.

Trang này được cập nhật gần đây nhất vào tháng 11/ 2012.