Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

Child Safe Tourism

January 11, 2013

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO)

Với 1 tỉ khách du lịch vượt qua biên giới quốc tế vào năm 2012, không thể phủ nhận rằng du lịch là một trong những ngành quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu, giúp thúc đẩy tăng trưởng và củng cố hiểu biết về văn hóa trên toàn thế giới. Tuy nhiên, mọi cơ sở hạ tầng của ngành du lịch thường xuyên bị chiếm dụng quá nhiều cho những mục đích bất chính, chẳng hạn như xâm hại trẻ em. Chúng ta phải nhớ rằng ngành du lịch có tiềm năng để lấy lại đúng số lượng cơ sở hạ tầng này và sử dụng chúng để chống lại nạn xâm hại trẻ em dưới mọi hình thức. Vì vậy, điều thiết yếu là nhận ra rằng nạn bóc lột chỉ có thể được giải quyết bằng cách tiếp cận đa đối tác.

UNWTO, một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc, cam kết thúc đẩy hành động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Chúng tôi ủng hộ quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư, thúc đẩy hợp tác giữa các nước tạo nguồn du lịch và các nước là điểm đến của du lịch, và các mối quan hệ mang lại lợi ích to lớn giữa các ngành du lịch và các tổ chức xã hội dân sự. Chiến dịch nâng cao nhận thức quốc tế của UNWTO, “Đừng để nạn xâm hại trẻ em tồn tại trong ngành du lịch”, đã được phát động vào năm 2008 với sự hợp tác của một loạt các đối tác đa ngành. Cũng trên tinh thần đó, hơn một thập kỷ qua, UNWTO đã phối hợp với Mạng lưới Du lịch Thế giới về Bảo vệ trẻ em (trước đây là Nhóm công tác bảo vệ trẻ em trong ngành du lịch) của tổ chức này với mục đích thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác trong ngành du lịch để nâng cao nhận thức và giúp ngăn ngừa và báo cáo về nạn xâm hại trẻ em trong môi trường du lịch (bóc lột tình dục, lao động trẻ em và buôn bán trẻ em). Ví dụ: thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn về bảo vệ trẻ em, xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về nguy cơ bóc lột trẻ em trong ngành du lịch. Mạng lưới này hoạt động trong khuôn khổ tài liệu chính sách cốt lõi của UNWTO, Bộ quy tắc về đạo đức cho ngành du lịch toàn cầu, lộ trình cho sự phát triển của ngành du lịch bền vững và có trách nhiệm. Tài liệu này tuyên bố rõ ràng rằng “hành vi bóc lột con người dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là khi áp dụng đối với trẻ em, là trái ngược với các mục tiêu cơ bản của ngành du lịch và là sự triệt tiêu của ngành du lịch” (Điều 2.3).

Lấy câu châm ngôn này làm định hướng, Mạng lưới đã phối hợp có hiệu quả với chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các phương tiện truyền thông và ngành du lịch làm việc hướng tới xóa bỏ tình trạng bóc lột thanh thiếu niên trong ngành du lịch. Các nhóm vận động chính sách, các doanh nghiệp du dịch và các phương tiện truyền thông đã có nhiều đóng góp cho tính hiệu quả của luật pháp quốc gia và các Kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em. Những kiến thức và kinh nghiệm của nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ khác nhau đã có những đóng góp vô cùng lớn lao cho các chương trình xây dựng năng lực, đào tạo nhân sự ngành du lịch, các chiến dịch nâng cao nhận thức, các tài liệu hướng dẫn trình báo về các vụ xâm hại trẻ em và xây dựng các bộ quy tắc về bảo vệ trẻ em. Bộ Quy tắc ứng xử do ECPAT xây dựng, với sự hỗ trợ của UNWTO, là một ví dụ thuộc sáng kiến liên kết giữa khu vực tư nhân và xã hội dân sự để đấu tranh chống lại nạn bóc lột trẻ em.

Kinh nghiệm lâu đời của UNWTO với tư cách là tổ chức hỗ trợ sự hợp tác đa đối tác cho thấy quan hệ đối tác hiệu quả giữa khu vực công và tư có tầm quan trọng như thế nào đối với thành công của các biện pháp bảo vệ trẻ em. Chỉ bằng cách phối hợp làm việc cùng nhau thì mới có thể thực sự xóa bỏ hiện tượng bóc lột trẻ em trên toàn ngành du lịch.

Marina Diotallevi – Quản lý Chương trình, Các khía cạnh về đạo đức & xã hội của Du lịch, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO).