Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
Thông tin về chiến dịch | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

Thông tin về chiến dịch

Chiến dịch Du lịch an toàn cho trẻ em nhằm trang bị cho khách du lịch, lữ hành những thông tin, kiến thức và hành động đơn giản mà họ có thể thực hiện để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi bị xâm hại tại các khu du lịch. Chiến dịch Du lịch an toàn cho trẻ em là một trong những sáng kiến của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc và Dự án Tuổi thơ, nhằm mục đích phòng ngừa xâm hại bóc lột tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch tại khu vực tiểu vùng sông Mê Kông. 

TNTG phối hợp với chính phủ các nước, ngành du lịch và các cộng đồng nhằm ngăn ngừa trẻ em trở thành nạn nhân của nạn xâm hại, bóc lột tình dục bằng cách nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng và xây dựng ngành Du lịch an toàn cho trẻ em. Thông qua việc sử dụng các chiến dịch phòng ngừa (bao gồm chiến dịch Du lịch an toàn đối với trẻ em), tập huấn nâng cao năng lực, và tăng cường dịch vụ điện thoại đường dây nóng trợ giúp trẻ em; chính phủ các nước, các cộng đồng, và ngành du lịch đã nhận thức tốt hơn về mức độ dễ bị tổn thương của những trẻ em có nguy cơ bị bóc lột tình dục trong du lịch và được trang bị các công cụ để bảo vệ trẻ em. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi.

Tổ chức, cá nhân ủng hộ Du lịch an toàn cho trẻ em

Chúng tôi xin ghi nhận và gửi lời cám ơn tới các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức sau đây đã giúp đỡ và hỗ trợ hào phóng cho chiến dịch Du lịch an toàn cho trẻ em.