Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
การทำงานเพื่อปกป้องเด็กที่พิการ

Child Safe Tourism

January 8, 2014

การทำงานเพื่อปกป้องเด็กที่พิการ

ความเห็นจากผู้เข้าเยี่ยม – Laurie Ahern, ประธาน Disability Rights International

มีเด็กประมาณ 8-10 ล้านคนพักอาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กที่เกิดมาพิการเป็นส่วนที่เปราะบางที่จะถูกลืม ในบางประเทศหมอสนับสนุนให้พ่อแม่ทิ้งลูกที่พิการ และในบางประเทศเด็กที่พิการถูกมองว่าเป็นคำสาปหรือการลงโทษต่อครอบครัว แต่ในหลายๆกริณี ครอบครัวจะดูแลเด็กเหล่านี้ได้ถ้ามีการสนับสนุนเพียงพอ ประมาน 95% ของเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กมีพ่อหรือแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนหรือมีญาติที่รู้จัก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความพิการ ความยากจน และการกีดกันทางสังคมที่ส่งเด็กส่วนใหญ่กลุ่มนี้ไปยังสถานเลี้ยงเด็ก

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา องค์การ Disability Rights International (DRI) ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็กพิการเหล่านี้ที่ถูกบังคับให้ทนอยู่ในสถานเลี้ยงเด็ก เด็กไม่ควรจะเติบโตในสถานเลี้ยงเด็ก โดยเฉพาะเป็นที่ๆอันตรายสำหรับเด็กพิการ

เด็กและเยาวชนที่พิการมีโอกาสเสี่ยงต่อการทารุณกรรมมากกว่าเด็กปกติ เมื่อเด็กกลุ่มนี้ถูกแยกออกจากการดูแลของครอบครัวมายังสถานเลี้ยงเด็กที่มีผู้ดูแลหลายคนพวกเขาจะมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆต่อการ
ทารุณกรรมและแสวงประโยชน์ เด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี การค้าอวัยวะและการค้าแรงงาน และในประเทศที่คิดว่าเด็กบริสุทธ์เป็นยารักษาโรคเอดส์ ผู้ญิงและเด็กหญิงพิการมีโอกาสที่จะถูกข่มขืนซ้ำมากกว่าคนปกติถึงสามเท่า อาจเนื่องจากข้อสมมุติฐานที่ว่าพวกเขามคความพิการพวกเขาเป็นผู้บริสุทธ์ เพราะฉะนั้นเด็กพิการจึงเป็นเป้าหมายที่ง่ายของผู้ทารุณกรรมทางเพศ ส่วนใหญ่แล้วเด็กกลุ่มนี้มีข้อด้อยจากการคุ้มครองเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้พิการเนื่องจากจะไม่มีตำรวจเชื่อในสิ่งที่บอกหรือถูกมองว่าสิ่งที่พวกเขาพูดไม่มีความสำคัญเนื่องจากความพิการของพวกเขา 

บริษัททัวร์หลายแห่งในประเทศที่กำลังพัฒนามีโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอาสาให้นักท่องเที่ยวในสถานเลี้ยงเด็ก ส่วนใหญ่แล้วอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้ถูกตรวจสอบประวัติมาก่อนและการติดต่อกับเด็กในสถานเลี้ยงเด็กจะไม่มีการควบคุมโดยผู้ดูแล สิ่งนี้ทำให้การเข้าถึงกลุ่มเด็กเปราะบางนั้นง่ายขึ้น องค์การ DRI ยังค้นพบว่ามีเด็กและวัยรุ่นพิการที่มีข้อบกพร่องทางด้านการพัฒนาได้หายตัวไปจากบ้านพักและถูกบังคับให้ใช้แรงงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเอื้อต่อการแสวงประโยชน์ในบ้านของเจ้าหน้าที่สถานเลี้ยงเด็ก   

ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ที่ต้องการที่จะดูแลลูกที่พิการจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือใดๆ และถึงแม้ว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าสถานเลี้ยงเด็กอันตรายต่อการพัฒนาและความเป็นอยู่ของเด็ก ก็ยังมีการใช้งบประมานนับล้านเหรียญสหรัฐในการสร้างสถานเลี้ยงเด็กพิการทั่วโลก แทนที่จะไปสนับสนุนครอบครัวของเด็ก การบริการชุมชนและการศึกษาแทน จากการรณรงค์ทั่งโลกเพื่ออยุดการเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก องค์การ DRI ได้พยายามที่จะหาเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์ทั่วโลกที่จะยุติการรับเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็ก

กรุณาคิดให้รอบครอบก่อนจะอาสาสมัครหรือไปเยี่ยมเด็กๆในสถานรับเลี้ยงเด็ก แต่ควรมองหาโอกาสที่จะสนับสนุนครอบครัวและชุมชนที่สามารถดูแลเด็กแทน ท่านสามารหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายของการเลี้ยงเด็กในสถานเลี้ยงเด็กและผลกระทบของการท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็กต่อเด็กได้ที่นี่