Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
Child Safe Tourism training

Child Safe Tourism

August 5, 2013

ผู้นำภาคธุรกิจท่องเที่ยวร่วมมือกันในงานท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กระดับภูมิภาคครั้งที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 

“การปกป้องเด็กเป็นหน้าที่ของทุกคน” นี่คือสิ่งที่ได้แบ่งปันกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ปฎิบัติงาน และผู้จัดการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมการอบรมที่โรงแรม Aloft ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยโครงการสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยรัฐบาลประเทศออสเตรเลียและดำเนินงานโดยศุภนิมิต โดยดำเนินงานที่จะป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กในประเทศกัมพูชา ลาว ไทยและเวียดนาม โดย SKAL International และ PATA ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงานนี้ 

ผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการทั่วประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการคุ้มครองเด็กในปัจจุบันและได้หารือกันถึงวิธีการที่จะช่วยเหลือเด็กๆในท้องถิ่นให้ปลอดภัยจากการทารุณกรรมและแสวงประโยชน์
ผู้เข้าร่วมอบรมได้ถูกท้าทายให้ช่วยกันค้นหาปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปสู่การทารุณกรรมเด็กได้ และพิจารณาบทบาทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆแก่เด็ก 

วิทยากรท่านหนึ่ง มร. วิลเล็ม นิลไมเยอร์ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Khiri Travel ได้กล่าวว่า “การเข้าไปเกี่ยวพันกับชุมชนซึ่งการท่องเที่ยวได้นำความร่ำรวยทางด้านรายได้ไปให้” เด็กๆจากครอบครัวที่ยากจนจะสามารถเจอได้ไนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พยายามที่จะขอทาน ขายดอกไม้ และของชำร่วย ถ้ามอบโอกาสสำหรับผู้ปกครองเด็กและชุมชน พวกเราก็สามารถป้องกันเด็กๆไม่ให้ออกมาขายของบนท้องถนนและยังลดความเสี่ยงของเด็กสู่การ
ทารุณกรรม คุณนิลไมเยอร์ยังกล่าวว่าเขาสนับสนุนการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการแยกนักท่องเที่ยวและผู้ทารุณกรรม “เราไม่ควรรวมคำว่า “การท่องเที่ยว” เข้ากับคำว่า “อาชญากรรม” ผู้ที่กระทำทารุณกรรมเด็กไม่ได้เป็น “นักท่องเที่ยว” เพื่อมุ่งเน้นการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กแต่ว่าพวกเขาเป็น ”ผู้ทารุณกรรม” ทางเพศเด็ก

ผู้จัดการทั่วไปของ Intrepid Travel นาย คาร์ล นีดแฮมได้กล่าวในงานเช่นกัน เขาได้อธิบายถึงวิธีที่ Intrepid Travel ได้บูรณาการการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กใว้ในการดำเนินงาน เช่นการจัดทำนโยบายการป้องกันเด็ก การสนับสนุนองค์กรชุมชนและการอบรมเจ้าหน้าที่ การสอนแก่ผู้นำการท่องเที่ยวระดับรากหญ้าสามารถช่วยให้พวกเขามีการตอบสนองเชิงบวกและรายงานได้หากพบเห็นเด็กที่มีความเสี่ยง ผู้นำด้านการท่องเที่ยวยังสามารถนำความรู้ไปมอบให้กับลูกค้า “ผู้คนสนในที่จะเที่ยวกับเราเพราะนโยบายการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบของเรา”

ในขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น และนักท่องเที่ยวได้ใช้อำนาจการซื้อของเขาในการสนับสนุน ในงานวิจัยที่ผ่านมาของโครงการป้องกันเด็กปฐมวัยที่ได้แจกจ่ายกับผู้เข้ารับการอบรม มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า 94.8% ของนักท่อวเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามบอกว่านโยบายของธุรกิจที่ครอบคลุมการปกป้องเด็กมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการซื้อของพวกเขา 

หลังจากการอบรม ผู้เข้าอบรมเข้าใจการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็กมากขึ้น พวกเขาสามารถใช้ความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของพวกเขาเพื่อหาปัจจัยที่ทำให้เด็กเสี่ยงต่อการ
ทารุณกรรมในบริบทท่องเที่ยว 

ในการประสานงานกับองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ โครงการเสาหลักป้องกันเด็กปฐมวัยได้มอบการอบรมให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทยและเวียดนาม ในภาษาท้องถิ่นต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจที่รับผิดชอบต่อเด็ก กรุณาเยี่ยมชมอุตสาหกรรมในเว้บไซต์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก